Jezdecká stáj Vlčice u Trutnova

Rady a informace

Bezpečné desatero rekreačního jezdce :

  1. uvědomte si , že jakmile vysednete na koně, jste novou bytostí. Vaše hmotnost vzroste z 75 kg na 600 kg a více, vaše výška vyroste ze 175 cm na 275 cm a vaše rychlost podstatně překročí zaběhnuté dimenze.
  2. Nikdy neriskujte. Jezdecký sport je sám o sobě dost nebezpečný a není třeba nerozvážným jednáním, falešným hrdinstvím a nezřídka bezduchou frajeřinou jeho riziko ještě zvyšovat. Turistická trať není kolbiště, kde v záloze čeká lékařská služba první pomoci.
  3.  Neustále pamatujte na etologické danosti svého koně, nejvíce na plachost a stádový pud. Nedopusťte aby se kůň v důsledku vnější příčiny dostal do paniky. V takovém stavu je neovladatelný. Klid a rozvahu! Nad koněm nemáte šanci vyhrát silou.
  4. Nevyžadujte od koně více, než na co má. Nerespektování této zásady je přímou cestou k tragédii. Vyhýbejte se na turistické jízdě skokům. Zbytečně vyčerpáváte koně, či sebe. Ani od sebe nevyžadujte více, než na co máte.
  5. Když se postaráte o koně, kůň se postará o vás. Schopnost průběžně hodnotit jeho síly a rezervy patří k největšímu umění distančních jezdců. Sesednout s koně při namáhavých stoupáních či klesáních není projevem slabosti, ale důkazem o vaší etické zralosti a jezdecké vyspělosti. Chůze u koně prospěje nejen jemu, ale i vám – uvolní se strnulé svalstvo a kůň i vy výrazně pookřejete.
  6. U koní je potřeba být neustále ve střehu. Na zemi i v sedle. Nesmí to však být příčinou vnitřního napětí. Kůň by to vycítil. Před jízdou a během ní nepijte alkoholické nápoje. Prodlužují reakční čas a v sedle je někdy bleskurychle jednat.
  7. Před turistickou akcí a během ní kontrolujte svou výstroj, sedlové řemení, kopyta a podkování. Důsledně se vyhýbejte mostkům s nejistou nosností. Obcházejte sloupy vysokého vedení. Proud v důsledku probité bleskové pojistky může vstoupit do země. Kůň je na krokové napětí mimořádně citlivý a může ho zabít proud, který vy v teniskách ani nepocítíte.
  8. Dodržujte vzdálenost mezi koňmi ve skupině i při odpočinku.Ve cvalu nepředbíhejte ! Stezka není dostihová dráha.Nevzdalujte se od koní a nikdy je nenechávejte bez dozoru.
  9. Využijte každou možnost na odborné vzdělání. Sledujte literaturu, internet, rozšiřujte svůj obzor a znalosti.
  10. Snažte se být naprosto soběstační, ale na druhé straně buďte neustále připraveni a ochotní pomoct druhému v těžkostech. Zvyšujte svou tělesnou a duševní zdatnost. Usilujte o status vyspělého sportovce. Potom bude každá absolvovaná distanční či turistická jízda vašim vítězstvím.

Dovětek : Přibývá mnoho mladých, začínajících jezdců, kterým chybí základy, vědomosti etického chování u koní. Při absenci jezdeckých oddílů, kde by se základy naučil mladý jezdecký potěr, se není čemu divit. Spousta lidí experimentuje a stávají se nehody zapřičiněné neznalostí, či neuvědomování si rizik.

desatero z knihy ,, Jezdecká turistika “ od Karola Hollého.


Doporučuji všem přečíst články v odkazech

Vhodné nejen pro jezdce a milovníky koní a koníííšků:  🙂

http://www.equichannel.cz/da-se-u-koni-predejit-tragedii

Taktéž doporučujeme:  🙂

http://www.equichannel.cz/kone-a-hribata-4-2011-zacatky-v-sedle-i

http://www.equisvet.cz/cz/clanek/jizdarenske-cviky.html