Jezdecká stáj Vlčice u Trutnova

Slovníček

A

Abces (hlíza) je opouzdřený hnisavý zánět tkáně
Agend
 letitý, starý. U teplokrevníků je možné toto označení použít přibližně od stáří 17 let, u chladnokrevníků přibližně od 13 roku života, přestože u chladnokrevníků jsou větší rozdíly v dlouhověkosti než u koní teplokrevných.
Akce
 způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky chodu a jeho prostornosti. Je podmíněna anatomickou stavbou končetin; je vysoká nebo nízká (plochá), s určitými přechodnými typy.
Albín je to bělouš, který má nepigmentovanou kůži a kopyto, bílou srst a oko červené nebo modré.
Antibiotika
 chemické látky, které jsou vyprodukovány mikroorganismy, jsou schopny zastavit růst jiných organismů.

B

Bakterie jednobuněčné organismy. Jsou tvaru kulovitého (koky) nebo tyčinkovitého. Některé bakterie jsou pro organismus patogenní, některé však s nimi žijí v rovnováze.
Barevní koně
 na jejich těle jsou velké zřetelně barevně odlišené plochy s bílou, černou nebo hnědou srstí. Koně s více než dvěma barvami jsou považováni za zvláštní.
Barokní typ typ koně vyžadovaný a ceněný v barokní době, vhodný pro klasickou drezuru, např. lipicáni, koně andaluští, fríští apod.
Bezpečnost práce
 souhrn zásad a opatření při práci s końmi. Jsou uvedeny ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy z 10. 6. 1968, částka 11, § 19 Pravidla o bezpečnosti při chovu zvířat.
Bílá čára
 (linea alba) je asi 0,5 cm široký pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem. Bílá čára je nepigmentovaná rohovina.
Bližší strana
 u koně je to strana levá.
Box místnost pro koně ve stáji, nejčastější rozměry třikrát tři metry, v níž se kůň může volně pohybovat, aniž by byl uvázán. V boxu je obvykle automatická napáječka a žlab na krmení.
Breaking up
 stav, kdy se kůň po určitém uklidnění a snížení teploty na normální hodnotu začne opět potit.
Bringing up
 postupné uvádění koně do pracovní činnosti po delším pobytu koně na pastvinách nebo ve stáji.

C

Cast vyřazení koně.
Cast shoe
 termín k označení ztráty podkovy.
Clean legs
 a) končetiny bez otoků, zduření, ztluštění či natržených šlach; b) končetiny s minimálním rousem nebo bez rousů.
Common breed
 kůň neurčitého původu s nízkým podílem krve anglického plnokrevníka.

Č

Čistokrevná plemenitba plemenitba bez využívání krve jiných plemen.

D

Diastema mezera mezi horními řezáky.
Dishing
 rozmetání, kdy nohy po vznosu opisují oblouk do strany, než se dotknou země.
Distanční jízda
 jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonostní dispozice. V USA jsou populární distanční jízdy napříč Amerikou. Jejich pořádání se rozšiřuje i u nás.
Dominantní gen
 nadřazená převládající vloha. Výkonostní vlastnosti koní mají však plygenní charakter, jsou tedy podmíněny velkým počtem vloh malého účinku.
Druh
 Taxonomická jednotka zahrnující zvířata společného původu, která jsou charakterizována společnými morfologickými a fyziologickými vlastnostmi.
Dumpet toe
 Špatný tvar kopyta v důsledku nekvalitního kování.

E

Exteriér zevnějšek, posuzuje se v souvislosti s fyziologickými vlastnostmi.

F

Feather dlouhá hrubá srst na konci končetin, tedy rousy.
Fenotyp-viz. Genotyp.
Flémování– je jednou z forem dorozumívání koní, kteří při natažení krku a hlavy komunikují s ohrnutými pysky. Flémování patří tedy k řeči koní. Při flémování nabývají jedinci podnícený výraz a naznačují i sexuální vzrušení, doprovázené nezřídka i pachově ( působení orgánu v nosohltanové dutině naplněné sekretem.
Formát těla je dán poměrem absolutní kohoutkové výšky k délce těla (tase měří jako šikmá délka od ramenního kloubu k výběžku kosti sedací). Většina plemen má mírně obdélníkový formát (délka však jen nepatrně převyšuje výšku), některá plemena mají formát čtvercový.

 

G

Genofond-soubor genů v populaci.
Genotyp-souhrnné dědičné založení. K jeho plnému rozvinutí musí mít realizační činitele, aby se mohl manifestovat. Zevním projevem genotypu je fenotyp.
Going-stav půdy, po které se kůň pohybuje.
Good doer
– kůň dobře krmitelný, který si při omezeném množství krmiva udržuje dobrou kondici. V české terminologii je při testování koní tato vlastnost-tedy kondice ve vztahu k úrovni výživy jednotlivých koní v dílčí disciplíně,,krmitelnost´´.

 

H

Hakamore– zvláštní způsob vedení koně kovovým nánosníkem, tedy s přilnutím na nos. V zadní části nánosníku je kroužek umožňující zapnutí podbradního řetízku. Forma tohoto uzdění a vedení koně s využitím hakamore je náročná a měli by ji využívat jen fundovaní jezdci.
Hand
-míra používaná v Anglii; dlaň=10cm. V dlaních se uvádí v anglické hipologii i výška koní v kohoutku. Jde vždy o výšku absolutní, tedy měřenou hůlkovou mírou, tedy ne mírou páskovou. (mezi oběma je u teplokrevných koní rozdíl v průměru 10 cm.).
Heat klusáků
-zvláštní forma dostihu, který se běží ve dvou nebo ve třech rozjížďkách.
Hemoglobin
-červené krevní barvivo umožňující v procesu dýchání dopravu kyslíku tkáním.
Hierarchie
 ve stádě-sociální roztřídění stáda s vyjádřením podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých koní ve vzájemných vztazích. V menších početních skupinách je sociální hierarchie lineární, ve větších chovech jsou vztahy odlišné, komplikovanější(formy trojúhelníkových vztahů, eventuálně i komplikovanějších).
Hnis
-vazký, slizký žlutohnědý exudát vznikající při zánětech; obsahuje velké množství bílých krvinek.
Hřebec
– kůň samčího pohlaví. Pro využití v plemenitbě musí být vybrán komisí, musí tedy být licencován. Hřebec bez licence nesmí být použit k plemenitbě. Připouštění takovýchto ,,černých hřebců´´ je trestné.
Hřebeček
-hříbě samčího pohlaví; toto označení si zpravidla drží do stáří dvou až tří let, než je zařazen do výcviku.

 

CH

Charakter– povaha jedince, která se u koní hodnotí samostatně v pracovní zátěži, ve vztahu k člověku a v chování při podkování. Mezi hodnocením těchto tří dílčích disciplín mohou být u některých koní rozdíly.
Chladnokrevník
– kůň různých plemen patřících do plemenné skupiny koní západních. Jsou to těžká chladná plemena. Název chladnokrevník vyplývá z jejich klidného-chladného temperamentu.
Chovný hřebec
-jedinec vybraný k plemenitbě. Hřebci působící v zemském chovu se nazývají zemští plemeníci, hřebci vybraní do chovu elitních(šlechtitelských kmenových) bývají nejlepší; v hřebčínských jsou nazýváni pepinieři.
Chrupavka
– druh pružné pojivové tkáně. Je hyalinní (vazivová) nebo elastická. Je tkání podpůrnou.

 

I

Imigrace-zařazování nových geneticky odlišných zvířat do populace, vyvolává změnu genofondu.
In hand
– předvedení koní ,, na ruce´´ Nauzděný kůň je předveden pěším předváděčem k posouzení. Předvedení má určité zásady, které je nutno dodržovat.
Instinkt
– složitá nepodmíněná reakce organismu. Je tvořena řetězem nepodmíněných reflexů. U živočichů jsou to instinkty (pudy) potravní, obranné, pohlavní atd.

 

K

Kalibr mohutnost daná poměrem hmotnosti k výšce těla.
Kantre-pomalý cval.
Keratin
-nerozpustná bílkovina s vysokým obsahem aminokyseliny cystinu. Je základní hmotou pokožce, chlupech kopytech atd.
Klabonos konvexní profil hlavy, tedy profil vypouklý.
Klisna-dospělý kůň samičího pohlaví, schopný reprodukce. U teplokrevných koní je to asi ve 3,5 létech, u chladnokrevných o rok dříve.
Klisnička
– hříbě samičího pohlaví. Nazývané u teplokrevníků přibližně do stáří 3 roků.
Komfortní chování
– metodicky postihuje všechny projevy koní související s očistou povrchu těla, tedy nejen drbání, ale i válení atd. z pozorování se naznačují i sociální typy komfortního chování. Oblast projevů koní je součástí etologie.
Koncentrovaná krmiva
– jsou bohatá na kalorické živiny, tedy pohotovým energetickým zdrojem. Krmí se jimi koně dosahující vysoké výkonnosti, jejichž zažívací trakt-zvláště u rychlých dostihových koní se nadměrně nezatěžuje krmivy objemnými.
Kondice
– u hospodářských zvířat se kondicí vyjadřuje jejich výživný stav, u koní s akcentací fyziologických funkcí. Kondice má odpovídat chovnému typu plemene; v kondici se výrazně zobrazuje fyziologická funkční činnost organismu. Kondice je tedy souhrnným výrazem pro výživu, stupeň pracovního vytížení, zdravotní sta a celkovou úroveň chovu. U koní- zvláště dostihových a sportovních- se jedná o stav fitness.
Konstituce
– je dána stupněm celkového zdraví jedince; promítá se v životní energii. Je výsledkem fyziologické zdatnosti jedince.
Kosti
-jsou nejtvrdší opornou částí těla, jsou druhem pojivové tkáně. Tvarem jsou dlouhé, krátké, ploché. Souhrnně vytvářejí kostru.
Krok
– nejdůležitější chod koně, v němž při pracovní zátěži nejdéle vydrží. V kroku klade postupně všechny čtyři končetiny na zem v oddělených časových intervalech; slyšíme čtyři údery. V mimochodu se pohybují současně levostranné a pak pravostranné končetiny, takže jsou slyšet dva údery.
Kvalitativní vlastnosti
– jsou podmíněny geny velkého účinku 
Kvantitativní vlastnosti
– mají polygenní charakter, jsou podmíněny větším počtem genů malého účinku a prostředím; patří mezi ně např. užitkové vlastnosti koně 
Kyselina listová
– kyselina pteroylglutamová (vitamin B-komplexu). Je obsažena v zelené píci; je účinná proti anémii.
Kyselina mléčná
– vzniká ve svalech anaerobní glykózou. Vzniká při  zvýšeném pracovním vypětí při porušení fyziologického setrvalého stavu.

 

L

Lehký kůň– kůň leptosomního vzhledu. Je lehčí tělesné stavby, štíhlý, tedy oxidativního metabolického typu, výkonnostně disponovaný k rychlosti. Jsou to např. dostihoví koně.
Light bone
– kůň s neadekvátní kostrou k objemu těla.
Lonžování
– způsob přípravy koně, který je na dlouhé lonži a pohybuje se na větším kruhu, v jehož středu stojí cvičitel, který drží lonž a řídí pohyb koně. Lonžování neslouží jen k vypohybování koně, ale je součástí jeho přípravy, zvláště u koní mladých.

 

M

Martingal-je tvořen nákrčníkem, vidlicí s kroužky, jimiž procházejí otěže a podhrudníkem zakončeným smyčkou, kterou je provlečen podbřišník. Martingal se používá u koní pohazujících hlavou, chodících proti otěži, nebo zvedajících krk a hlavu, aby se zamezilo případnému zranění jezdce úderem koňské hlavy.
Mechanika pohybu
– souhrn pohybových vlastností koně, při nichž se hodnotí prostornost chodu, kroková frekvence, rychlost, pravidelnost chodu; tyto charakteristiky jsou měřitelné. Při subjektivním hodnocení se posuzuje též akce ve vazbě na kadenci, pružnost chodu a jeho pravidelnost. mechanika pohybu se hodnotí v kroku, klusu cvalu. je nezbytné hodnocení ve všech třech chodech, neboť vztahy těchto tří proměnných nejsou tak vysoké, aby bylo možné hodnotit z kvality jednoho chodu oba chody další.
Močení
-reflexní vyprazdňování močového měchýře.
Moláry (molares)
-trvalé stoličky, které mají jen jedno ozubení(dentici). Přední stoličky(praemolares) se nazývají zuby třenové.

 

N

Náprsník– tvoří jej náhřivník a náprsník. ten je pod úrovní zápinek sedla připojen propínacími smyčkami na obou stranách k podbřišníku. Využívá se k zvýšení stability sedla. Náprsník bývá buď popruhový nebo kožený; nezřídka je obšit ovčí kožešinou-beránkem.
Nappy
-kůň, který nereaguje na pokyny, je svéhlavý.
Nosný kůň a soumar
– nosný   kůň popřípadě mula, mezek nebo osel je kůň nesoucí náklad a je veden z párového koně, a to zpravidla na pravé ruce. Pokud je kůň nesoucí náklad veden pěším vodičem ,pak je to soumar.

 

O

Obiloviny-z nich je zákl. krmivem oves a ječmen s lehce stravitelnými organickými složkami a dále další krmiva jadrná v omezeném množství. pro koně se vyrábí různé granulované fortifikované směsi; pro výkonné koně jsou pohotovým zdrojem energie.
Objemná píce
– je důležitá součást krmné dávky koní. Má vyšší obsah vlákniny; z nejběžnějších je to seno, zelená píce, okopaniny, krmná sláma.
Obřišník
-Je to popruhový nebo kožený pás se zápinkou a na druhém konci se zápřezkou. Obřišník má být pružný, elastický. Bývá používán buď k připevnění  deky na hřbet koně, či při výcviku koní(na dlouhé oprati), nebo při nutnosti vyvázání koní při kondičním pohybu, kdy jsou vedeni jezdcem z párového koně, či u koní ve volné cirkusové drezuře.U dostihových koní má obřišník jinou funkci-upevnění sedla, a proto je veden přes posedlí. Obdobně může být využit u koní u military.
Obřišník pro voltiž
-pro metání na neosedlaném koni(voltiž)  má obřišník na hřbetní zpevněné části dvě madla.
Odřeniny
– vydřená místa na kůži, a to buď součástí jezdecké výstroje(hlavně sedel a podbřišníku) nebo postroje. V širším smyslu jsou dokladem špatné stájové, jezdecké a zápřahové technologie. Všechny odřeniny je nutné individuálně posoudit a podle jejich rozsahu přerušit práci s koněm do vyléčení. odřeniny mohou být způsobeny i zdravotními důvody.
Off side
– vzdálenější strana, u koně tedy strana pravá.

 

P

Pace– zavedené různé tempo v dostihu(v angličtině je tento výraz používán i pro mimochod).
Pacemaker
-vodič, který udává tempo v dostihu.
Padok menší ohraničený prostor pro koně, v němž se mohou volně pohybovat. Na dostihových závodištích je to prostor, ve kterém jsou koně obsedáni před dostihem.
Pantoflice– základní typ podkovy; je bez ozubů a hmatce. Je asi jeden cm silná a umožní při pohybu aktivitu rohového střelu, který přichází při pohybu do kontaktu se zemí; tím je chod pružný.
Paraziti
– organismy žijící v těle koně nebo na těle koně na jeho úkor. Nejnebezpečnější jsou pro koně tasemnice.
Pelhem
– při uzdečkové ohlávce je udidlo rovné nebo lomené, s otáčivými nebo pevnými hýbly. Do udidla jsou zapnuty dvoje otěže(stíhlové a pákové). Pelhemů je více typů. Používají se u hůře ovladatelných koní.
Penalizace
– zvyšování přívažku nesené váhy za vítězství v dostihu
Pepinier
– kmenový hřebec zařazený jako plemeník do hřebčínského kmenového chovu.
Perkuse
– vyšetřování těla poklepem podle zvuku a změn jeho kvality se usuzuje na stav vyšetřovaného orgánu.
Pigmentace
– zbarvení těla. Koně s normálním pigmentem mají srst buď´d červenou(ryzáci), nebo žlutou(isabely), koně s přimísením melaninu k normálnímu pigmentu jsou koně ostatních barev.
Plemenný kůň
– hřebci nebo klisny zapsaní v plemenných knihách. Hřebci musí být licencováni.
Plemeno
-populace hospodářských zvířat téhož druhu a kmenového původu s typickými znaky a vlastnostmi, které se za stálých podmínek přenášejí na potomstvo. Uznání plemene podléhá uznávacímu řízení. hodnotí se při něm typová a tvarová homogenita, konstituční komplexe a rovněž i četnost populace. V rámci plemene se mohou vytvářet i krajové rázy, které jsou typické některými spefickými znaky.
Plísně
– heterotrofní organismy z oddělení hub. Žijí saprofyticky v půdě, méně často jako paraziti zvířat.
Podbřišník
– je popruhový nebo kožený. Zapíná se do zápinek sedla zápřezkami. Bývá buď jednoduchý, nebo dvojitý. Některé podbřišníky bývají provázkové.
Podkování pracovních koní
– u jezdeckých koní a kočárových je nejvíce napínán sval mezikostní a šlacha povrchového ohýbače prstu. proto je nejlepší podkovou pantoflice. U tažných koní vyvíjejících v pracovní zátěži vyšší tažnou sílu je nejvíce namáhána šlacha hlubokého ohýbače prstu, a proto je výhodná těžká pantoflice nebo zvednutí zadní části kopyta pantoflicí s ozuby v ramenech podkovy.
Polokrevný kůň
– potomek po jednom z plnokrevných rodičů. Dříve byla za polokrevná označována plemena chovaná v bývalých Rakousko-uherských hřebčínech nebo později v chovech československých hřebčínů, byla nazývána podle území, kde byla chována. V našem dřívějším pojetí to byli též polokrevníci. 
Pony
– kůň malých plemen přináležících do plemenné skupiny koní nordických(severských). za pony jsou běžně označováni i koně teplokrevných plemen, pokud jsou menšího rámce. Toto nesprávné označování vyplývá z praktik jezdeckého sportu, kdy dělicí výškou z kohoutku je147-150cm(tato hodnota není v mezinárodním měřítku konstantním). Plemenná skupina nordických koní a plemenné skupiny koní orientálních mají odlišný fylogenetický původ
Poor doer
-špatně živitelný kůň, který potřebuje velké množství krmiva k dosažení dobré kondice.
Poprsník
– skládá se z náhřivníku, dvou náhrudníků a podhrudníku. Je připevněn řemínky-přezkami ke kovovým nosným rámečkům pod krycími křídly sedla a dále pak provlečením propínací smyčky podhrudníku na podbřišník. Poprsník se používá k fixaci sedla, tedy k zabránění jeho klouzání dozadu. Poprsníky jsou výhodné při jízdě v geograficky členitějším terénu a rovněž i u koní s kratším kohoutkem.
Pracovní výkon
– pracovní zátěž(výkon) vykonaná bez časového údaje.
Profil hlavy
– je buď rovný nebo konvexní(vypouklý-klabonosý), nebo konkávní(vydutý) mající různé formy štičího profilu.
Propozice
-komplexní technické údaje o závodě
Psí zuby
– v naší terminologii se tento výraz obvykle nepoužívá. Jsou to špičáky (canini), které narůstají jen hřebcům po jednom mezi řezáky a zuby třenovými. U klisen zakrnělé špičáky nevyniknou z dásně, takže klisny mají o 4 zuby méně než hřebci; celkem 36, zatímco hřebci mají zubů 40.

 

R

Ráz specifický typ koní uvnitř plemene; jsou známy lokální rázy plemen nebo ráz těžkých či lehkých koní (v dříve používané terminologii).
Recesivní geny– jsou potlačeny alelickou vlohou dominantní téhož páru
Rohový střel a patky
-střelka (střel) má tvar jehlanu a zapadá do rohového chodidla. Střelka má dvě ramena oddělená od sebe střelovou rýhou; vzadu na kopytě přechází do patek
Ropuší (žabí) huba jsou-li na hubě a nozdrách nepigmentované,růžové skvrny.
Roughing off-příprava těžce pracujícího koně k zotavujícímu pobytu na pastvině
Rozmetání nohy po vznosu, dříve než došlápnou na zem, vykonávají oblouk do vnější strany.
Rychlost chodu-je v každém jeho druhu podmíněna ruchem vyžadovaným jezdcem vedoucí spřežení nebo předváděčem. V každém chodu je tedy škála rychlostí proměnlivá. nejnižší je v kroku, vyšší již v klusu a nejvyšší ve cvalu.

 

Ř

Řezáky– jsou přední zuby koně v horní a dolní čelisti; řezáků má kůň dole i nahoře 6. Chrup koně je souměrný(isodentní). Vnitřní řezáky jsou kleště, druhý pár jsou středáky a třetí-zevní pár jsou krajáky.  
Říje
– je zevním projevem ochoty klisny k páření. Je charakterizována komplexem změn na vnitřních i vnějších pohlavních orgánech a změnou v chování klisny. Říje se normálně kryje s dobou ovulace. Objevuje se ve tří- až čtyřtýdenních intervalech. Délka trvání jedné říje je čtyři až deset dnů. 

 

S

Scope– je skoková schopnost koně
Sedlo
-sedla jsou vyráběna v mnoha typech podle funkčního využití koně. nejběžnější jsou sedla školní, díle speciální sedla skoková, drezurní, dostihová a to v typu pro rovinové dostihy a dále pro dostihy překážkové; zvláštní sedla jsou lovecká, používaná většinou bez podložky, westernová sedla, sedla dámská, sedla pro vysokou školu a to zvláštní pro cviky na zemi a zvláštní pro cviky nadzemní, díle sedla rejoneadorů a sedla pikadorů (umožňující velkou stabilitu pikadora při zabodnutí vary-kopí do útočícího býka), atd. V naší praxi přežívají ještě bývalá sedla vojenská kozlíková, známá pod pojmenováním BOK.
Sloní noha(elephantis)
-velké vazivové zduření celé končetiny
Sound horse
– kůň, který nekulhá, tedy s čistými chody. Nebo též kůň, který je v době prodeje zdravý, bez komplikací, které by ovlivnily jeho použití. 
Speed
– maximální rychlost v závěru dostihu
Staring coast
-zježená srst, srst s trčícími chlupy
Stavba těla
– celková tělesná konstrukce. jednotlivé tělesné tvary mají být v rámci plemenného standartu proporcionální. Při hodnocení tělesné stavby se posuzuje též rámec koně. v tělesné stavbě se promítá výkonnostní typ koně včetně jeho fyziologických funkcí. Vysoce oxidantní typ je například reprezentován angl. plnokrevníkem, digestivní typ tažným koněm chladnokrevným.
Stíhání
-nepravidelnost pohybu, kdy je zadním kopytem zraňována stejnostranná končetina přední.
Strouhaní
-nepravidelná chůze s obloukovitým posunem končetiny, při němž se zraňují sousední končetiny. Následky se omezují používáním zvláštních podkov(strouhavek)
Suché tělesné tvary
 tělesné části jasných linií, se znatelnými kostmi, šlachami a žilami pod tenkou kůží.

 

Š

Šlacha– pevná hustá vazivová část svalu upínající se ke kostem.
Štičí hlava
 konkávně lomená linie hlavy, tedy když je štíhlá obličejová část odsazena od rovného čela v tupém úhlu.

 

T

Tažný kůň– kůň převážně používaný k tahu. Je zpravidla robustní, svalnatý. k tažným plemenům patří koně chladnokrevní.
Temperament
– je nervovou složkou konstituce a je podmíněn dráždivostí nervové soustavy. v praxi bývá mylně zaměňován za charakter
Teplokrevník
– kůň patřící do plemenné skupiny koní východního typu(orientálních). Chová se v mnoha plemenech, takže tato plemenná skupina je největší.
True to type
– kůň mající stejné vlastnosti jako jeho rodiče a ostatní jedinci stejného plemene.
Turf
-dostihový sport a dostihový provoz.
Tvrdohubý kůň
– těžko ovladatelný kůň, zpravidla se širokým a nízkým mezizubím a tlustým jazykem.

 

U

Uzda-má ve srovnání s uzdečkou dvě stíhlové a dvě pákové lícnice, udidlo stíhlové a páku, otěže stíhlové a pákové.
Uzdečka
– skládá se z ohlávky(ta má nátylník, čelenku, dvě lícnice, nánosník; řemen nátylníku se rozdvojuje na podhrdelník a lícnici udidla), udidla(je stíhlové, lomené) a jednoduché otěže
Užitkovost
– je souhrn vlastností určujících užitkovou hodnotu koně(pracovní výkonnost, konstituce, charakter, temperament, plodnost atd)

 

Ú

Úhoří pruh dlouhý tmavý pruh, táhnoucí se od hřívy po hřbetě až k ohonu.

 

V

Valach-kastrát-tedy vykastrovaný hřebec
Vazivo
– pojivá tkáň složená z vláken. Podle hustoty vláknité složky se vazivo dělí na řídké (např. tuk) a husté(např. šlachy)
Verdikt rozhodčího
-výrok rozhodčího
Virus
-podmiňuje specifické infekční onemocnění. V napadeném organismu jsou viry schopny se rozmnožovat (patogeny)
Vír
-chlupové víry vznikají nestejnosměrným tahem kožního svalstva a jeho tlakem. Podle tvaru chlupových vírů se usuzovalo na vlastnosti koní. pro identifikaci koní je tvar a poloha chlupových vírů velmi důležitá.
Vláknina
-celulóza; je to polysacharid. Je obsažena hlavně v objemných-voluminózních krmivech. K intenzivnímu celulózovému kvašení dochází ve slepém střevě. Podíl vlákniny v krmných dávkách je podmíněn výkonnostním typem koně. 
Výkonnostní typ
-je formován pracovním využitím koně. To je buď jednostranné(jezdecký kůň, dostihový kůň, tažný kůň), nebo mnohostranné(jezdecké tažné popř. i nosné)
Výkonnostní zkoušky
-testace koní podle jednotlivých zkušebních disciplín, v nichž se kůň hodnotí desetibodovým systémem. Pro zařazení do plemenitby je stanoven určitý bodový limit. U anglických plnokrevníků jsou výkonnostními zkouškami dostihy, v nichž typickou testací jsou dostihy klasické a poloklasické. Výkonnost koní se v dostizích hodnotí formou generálního handicapu. u klusáků se výkonnost hodnotí kilometrovým časem.

 

W

Wind-dýchání koně

 

Z

Zastřižená hříva– různá úprava hřívy jejím zkrácením až po nízký sestřih, který se nejčastěji aplikuje např. u fjordských koní
Zebrování u divokých koní a původních starých plemen se vyskytuje zebrování na končetinách, a to spolu s úhořím pruhem na hřbetě.
Zlozvyk-je forma nežádoucího chování zvířete. Častým stimulem ke zlozvykům je i nečinnost zvířete(např. klkání koně). Některé zlozvyky přejímají koně od ostatních, např.tkalcování atd.
Zubní rýha, záhryz
– při určování stáří koně se přihlíží ke změně tvaru třecích plošek zubů, ke stopě po jádru, k záhryzům atd.

Zdroj: https://konici7.webnode.cz/news/slovnicek-koni/