Jezdecká stáj Vlčice u Trutnova

Pomůcky – jezdcův systém signalizace

Jezdec sděluje koni své záměry prostřednictvím „pomůcek“. Musíte je dávat správně a jasně, aby zvíře plynule měnilo chod a směr. Termínem „pomůcky“ nazýváme nejen povely, které dáváme, abychom sdělili svá přání, ale zároveň i prostředky, které máme k dispozici.
 
Existují pomůcky přirozené – ruce, nohy, tělo, hlas a umělé – bičík, ostruhy nebo např. martigal
Při učení jsou základní pomůcky přirozené.

Pomůcky tělem

Při těchto signálech plně využíváme zádových svalů a sedu. napnutím zádového svalstva zpevníme páteř, kolena a paty máme prošlápnuté. Tímto způsobem vytváříme sedovou pomůcku.

Pomůcky nohou

Využíváme je k zvýšení ruchu a energie tak, že tiskneme stehna a vnitřní stranu lýtek k bokům zvířete. Při tom jsou prsty vytočené mírně směrem ven a paty nejsou zabořené do žeber koně. Na pohyb zadních nohou působíme holeněmi, a to buď samostatně nebo ve spojení s rukama.

Pomůcky rukou

Ruce pomocí otěží regulují energii vytvořenou holeněmi, kontrolují předek koně a kontrolují jeho rytmus a délku chody.

Pomůcky hlasem

Hlas je prostředek, na který si mnozí nováčci vzpomenou jen v případě krajní nouze. Měli byste ho však používat i k povzbuzování a uklidňování koně. Je rovněž účinný jako prostředek vybízející zvíře k určitému cviku. Pomůcky však musíte používat v různé kombinaci společně.

Umělé pomůcky používejte opatrně a pouze tehdy, umíte-li jich užívat správně.

Bičík

Bičík se správně drží tak, že vám asi čtvrtina vyčnívá z ruky dopředu a ukazuje směrem k protějšímu uchu koně. Musíte se naučit snadno a rychle přemístit bičík z jedné ruky do druhé. Je to důležité při skákání přes překážky nebo při projevech neposlušnosti. Bičík používejte těsně za holení, a to pouze v případě, když kůň nezareaguje na pobídku danou holeněmi.

Ostruhy

Nikdy je nepoužíváme jako nástroj k trestání. Napomáhají pouze k tomu, aby kůň snadněji reagoval na pokyny holení. V prvním stádiu výcviku ostruhy nikdy nenoste. Později, až nabudete zkušeností, je používejte jemně. Pamatujte si, že špička nesmí být nikdy příliš vytočena ven, protože by ostruha koně bodala.

Naučit se pomůcky správně používat trvá dlouhou dobu. Vyžaduje to ovládat techniku jejich využití a určité přirozené schopnosti. Nejlepších výsledků dosáhnete, jsou-li vaše pomůcky sice jemné, ale zároveň energické. U dobře přiježděného koně je divák ani nevidí.

Zdroj: https://konici7.webnode.cz/news/pomucky-jezdcuv-system-signalizace/